Actueel

Actueel

Uitwisseling met de Commissie van Deskundigen van de VGN

Op 26 maart is een mooie groep ‘Dit vind ik ervan!’ gebruikers in gesprek gegaan met de Commissie van Deskundigen van de VGN. Deze Commissie bestaat uit drie personen (Kees Ahaus, Petri Embregts en Mirella Minkman)  die als hoogleraren/professoren bepalen welke instrumenten voldoen om in de waaier van clientervaringsinstrumenten te komen/blijven. Deze waaier bestaat op dit moment uit 11 clientervaringsinstrumenten waar gehandicaptenzorgaanbieders uit kunnen kiezen. Jaarlijks rapporteren wij onze voortgang aan de commissie, maar deze keer zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de ontwikkeling en dilemma’s rondom de aanpak. In een open gesprek, met aandacht voor ieders perspectief. Dus mooi passend bij ‘Dit vind ik ervan!’

Tijdens ons gesprek heeft de Commissie cliënt Cor en begeleiders Marie-Louise, Justyna en Michel gevraagd naar hun ervaringen met de aanpak. Onder andere kwam aan de orde dat enthousiaste collega’s helpen om de aanpak breder te gaan gebruiken, en dat het soms ook lastig is dat je in gesprek met een cliënt of verwant zoveel bespreekt en hoort waarin je niet elk onderwerp kan aanpakken of oplossen.

In het onderzoek van Gustaaf komt de kwaliteit van het gesprek (het proces), de uitkomst en ook het aggregeren naar andere niveaus in de organisatie aan de orde. Dit onderzoek vindt met name plaats door het volgen van koppeltjes cliënt-begeleiders over langere tijd. Muriel is een van de praktijkonderzoekers die dit doet, en komt dus mooie voorbeelden tegen waarbij de aanpak werkt, maar ook plekken waarop er nog veel verbetering mogelijk is. Dit onderzoek geeft het platform input om de aanpak verder te ontwikkelen. En aggregatie van de opbrengsten uit deze gesprekken is voor ons nog een zoektocht: hoe kun je de opbrengsten goed gebruiken, terwijl je context verliest door het optellen. Han liet zien hoe dit bij Philadelphia werkt, op het niveau van de Raad van Bestuur, maar bijvoorbeeld ook in de woordwolken die Justyna op cliënt- en teamniveau kan zien. Een duiding op het niveau waar de informatie verzameld is, is belangrijk om er op een goede manier mee aan de slag te gaan.

Het overleg met de commissie was een mooie uitwisseling op de thema’s die binnen het platform spelen, bijvoorbeeld ook over het gebruik van ‘Ik toon’ wat nog meer benut kan worden. Marie-Louise sloot het overleg af met de wens van een cliënt (in een ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek) om eens in een rode trouwjurk te mogen stralen. En dat gebeurde vorige week, in gezelschap van haar familie, taart, en handkussen van medebewoners. Een prachtig voorbeeld van er achter komen wat er voor deze cliënt toe doet!


Internationale uitwisseling over kwaliteit in de gehandicaptenzorg

Han van Esch (Philadelphia) en ik hadden vandaag (19-03-2018) het voorrecht om in Gent van gedachten te wisselen met Bob Schalock en Jim Thompson. Bob Schalock is samen met Verdugo, de grondlegger van de welbekende domeinen van kwaliteit van bestaan. Jim Thompson heeft onder meer aan de basis gestaan van de Support Intensity Scale (SIS). Het gesprek werd mogelijk gemaakt door Jos van Loon en Claudia Claes van de Universiteit van Gent. Samen zorgden  zij voor een goed gesprek over kwaliteit in de gehandicaptenzorg.

Al vele jaren schrijven  Schalock en Thompson, over kwaliteit van bestaan, waarbij zij 8 domeinen onderscheiden:
·      Emotioneel welbevinden
·      Interpersoonlijke relaties
·      Materieel welbevinden
·      Persoonlijke ontplooiing
·      Lichamelijk welbevinden
·      Zelfbepaling
·      Sociale inclusie / erbij horen
·      Rechten

Deze domeinen vormen de basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en ook de basis van ‘Dit vind ik ervan!’. Tijdens ons gesprek hebben we, onder andere ‘Dit vind ik ervan!’ als aanpak besproken, waarbij Thompson aangaf dat de onderzoekende dialoog in zichzelf al een interventie is in de begeleiding.  Schalock zette het onderzoek naar cliëntervaring in breder verband en tekende dit model:


Schalock’s boodschap: verbindt de onderdelen beter aan elkaar! Inventariseer wat de cliënt belangrijk vindt in het licht van zijn/haar kwaliteit van bestaan, en relateer dat aan de ondersteuningsbehoefte waarbij een evidenced based aanpak opgenomen kan worden in een kort (!) ondersteuningsplan dat echt van de cliënt is en waarmee begeleiders aan de slag kunnen.
Verder bespraken we kort het aggregatievraagstuk.. Hoe kun je op geaggregeerd niveau via kwalitatief onderzoek conclusies trekken uit de beschikbare gegevens? En  kun je iets zeggen over de effectiviteit van de aanpak door te onderzoeken of de thema’s die in de dialooggesprekken genoemd worden als doelen ook terug keren in de individuele ondersteuningsplannen?
Naast kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, ontstond ook een verkenning over de ‘performance’ van de organisatie als geheel. Schalock noemde hierbij 4 factoren die in balans moeten zijn voor het goed functioneren van een zorgorganisatie : 1) consumer outcome (resultaten van zorg- en dienstverlening voor de cliënt), 2) groei (samenwerkingsverbanden met andere organisaties), 3) financiën, 4) interne processen. Zolang deze 4 factoren in balans zijn, ontwikkelt de organisatie zich positief. Zodra 1 van de factoren dominant wordt (in de praktijk vaak financiën) , zal de ontwikkeling van de organisatie stagneren. Men wijkt dan steeds verder af van het eigenlijke doel van de organisatie: het vanuit waarden bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij deel uit kunnen maken van de samenleving.

Concluderend: een interessante ontmoeting die voldoende stof tot nadenken geeft over Kwaliteit van bestaan in de breedte en de doorontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van ‘Dit vind ik ervan! in het bijzonder.

Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.
Schalock, R.L., Borthwick-Duffy, S.A., Bradley, V.J., Buntinx, W.H.E., Coulter, D.L., Craig, E.M., et al (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
https://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/sisoverview.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5a3a861d9d104/Kerndocument+1.+Kwaliteitskader+2017-2022.pdf
www.ditvindikervan.com

 

Beoordeling voortgangsrapportage 2016-2017

De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument ‘Dit vind ik ervan!’ toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019.
Jaarlijks monitort de Commissie van Deskundigen van de VGN de voortgang van de cliëntervaringsinstrumenten in de waaier. Ook dit jaar heeft ‘Dit vind ik ervan!’ haar ontwikkeling transparant toegelicht in de voortgangsrapportage, en de beoordeling hiervan is zeer positief. Vorig jaar gaf de Commissie een ontwikkelopgave mee aan ‘Dit vind ik ervan!’, vooral met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. In haar beoordeling nu bevestigt de Commissie onze (wetenschappelijk) ingeslagen weg, en is een ontwikkelopgave niet langer van toepassing.

‘De commissie spreekt graag haar waardering uit voor de grondige wijze waarop ontwikkeling op diverse fronten wordt aangepakt. De activiteiten hebben geleid tot een indrukwekkend geheel van productonderdelen. Er worden serieuze inspanningen verricht op het terrein van onderzoek. De reflectiebezoeken zijn waardevol als onderlinge kwaliteitsborging. Er wordt veel scholing verzorgd, mogelijk gemaakt door uitbreiding van het aantal leerbegeleiders. Het geheel getuigt van een ondernemende aanpak’.

Natuurlijk zijn we binnen het Platform ‘Dit vind ik ervan!’ volop bezig met het vervolgonderzoek en verdere doorontwikkeling van de aanpak. Ook de commissie stelt hierover vragen en geeft suggesties. Wij gaan vol vertrouwen en met plezier hiermee door!

 

Informatiemarkt VGN

Terug van een interessante dag bij de VGN: In gesprek met de Commissie van Deskundigen samen met alle 'concullega's' van de andere instrumenten uit de waaier. Om vervolgens tijdens de informatiemarkt in gesprek te gaan met kwaliteitsfunctionarissen van verschillende organisaties. Mooi om te zien dat in beide momenten de onderzoekende dialoog (die begeleiders en clienten toepassen binnen 'Dit vind ik ervan!') ook in deze gesprekken naar voren komt: open vragen, met elkaar onderzoeken wat de aanpak kan betekenen, hoe deze kan passen in de verschillende organisaties en wat je met en van elkaar kan leren.

Leernetwerkbijeenkomst

Op 16 mei wisselden de gebruikers van 'Dit vind ik ervan!' ervaringen uit, en ontstond er letterlijk een netwerk van verbindingen. De ontwikkelgroep van het Platform heeft de afgelopen maanden in nieuwe samenstelling gewerkt aan het kader ‘Dit vind ik ervan!’. In dit kader staan beknopt de uitgangspunten en verschillende aspecten van de aanpak beschreven. Dit geeft een mooie basis voor nieuwe gebruikers om ‘Dit vind ik ervan!’ te implementeren, maar ook voor de huidige gebruikers om te monitoren of de aanpak gebruikt wordt zoals bedoeld. In de reflectiebezoeken zal ook op basis van het kader gereflecteerd worden. Tijdens de leernetwerkbijeenkomst is de conceptversie van het kader besproken en zijn waardevolle aanvullingen vanuit de groep gedaan. Binnenkort wordt het kader verspreid onder de gebruikers en is het op te vragen via info@ditvindikervan.com.

   

 

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten