Actueel

Actueel

Beoordeling voortgangsrapportage 2016-2017

De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument ‘Dit vind ik ervan!’ toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019.
Jaarlijks monitort de Commissie van Deskundigen van de VGN de voortgang van de cliëntervaringsinstrumenten in de waaier. Ook dit jaar heeft ‘Dit vind ik ervan!’ haar ontwikkeling transparant toegelicht in de voortgangsrapportage, en de beoordeling hiervan is zeer positief. Vorig jaar gaf de Commissie een ontwikkelopgave mee aan ‘Dit vind ik ervan!’, vooral met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. In haar beoordeling nu bevestigt de Commissie onze (wetenschappelijk) ingeslagen weg, en is een ontwikkelopgave niet langer van toepassing.

‘De commissie spreekt graag haar waardering uit voor de grondige wijze waarop ontwikkeling op diverse fronten wordt aangepakt. De activiteiten hebben geleid tot een indrukwekkend geheel van productonderdelen. Er worden serieuze inspanningen verricht op het terrein van onderzoek. De reflectiebezoeken zijn waardevol als onderlinge kwaliteitsborging. Er wordt veel scholing verzorgd, mogelijk gemaakt door uitbreiding van het aantal leerbegeleiders. Het geheel getuigt van een ondernemende aanpak’.

Natuurlijk zijn we binnen het Platform ‘Dit vind ik ervan!’ volop bezig met het vervolgonderzoek en verdere doorontwikkeling van de aanpak. Ook de commissie stelt hierover vragen en geeft suggesties. Wij gaan vol vertrouwen en met plezier hiermee door!

Informatiemarkt VGN

Terug van een interessante dag bij de VGN: In gesprek met de Commissie van Deskundigen samen met alle 'concullega's' van de andere instrumenten uit de waaier. Om vervolgens tijdens de informatiemarkt in gesprek te gaan met kwaliteitsfunctionarissen van verschillende organisaties. Mooi om te zien dat in beide momenten de onderzoekende dialoog (die begeleiders en clienten toepassen binnen 'Dit vind ik ervan!') ook in deze gesprekken naar voren komt: open vragen, met elkaar onderzoeken wat de aanpak kan betekenen, hoe deze kan passen in de verschillende organisaties en wat je met en van elkaar kan leren.

Leernetwerkbijeenkomst

Op 16 mei wisselden de gebruikers van 'Dit vind ik ervan!' ervaringen uit, en ontstond er letterlijk een netwerk van verbindingen. De ontwikkelgroep van het Platform heeft de afgelopen maanden in nieuwe samenstelling gewerkt aan het kader ‘Dit vind ik ervan!’. In dit kader staan beknopt de uitgangspunten en verschillende aspecten van de aanpak beschreven. Dit geeft een mooie basis voor nieuwe gebruikers om ‘Dit vind ik ervan!’ te implementeren, maar ook voor de huidige gebruikers om te monitoren of de aanpak gebruikt wordt zoals bedoeld. In de reflectiebezoeken zal ook op basis van het kader gereflecteerd worden. Tijdens de leernetwerkbijeenkomst is de conceptversie van het kader besproken en zijn waardevolle aanvullingen vanuit de groep gedaan. Binnenkort wordt het kader verspreid onder de gebruikers en is het op te vragen via info@ditvindikervan.com.

   

 

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten