Beoordeling voortgangsrapportage 2016-2017

Beoordeling voortgangsrapportage 2016-2017

De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument ‘Dit vind ik ervan!’ toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019.

Jaarlijks monitort de Commissie van Deskundigen van de VGN de voortgang van de cliëntervaringsinstrumenten in de waaier. Ook dit jaar heeft ‘Dit vind ik ervan!’ haar ontwikkeling transparant toegelicht in de voortgangsrapportage, en de beoordeling hiervan is zeer positief. Vorig jaar gaf de Commissie een ontwikkelopgave mee aan ‘Dit vind ik ervan!’, vooral met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. In haar beoordeling nu bevestigt de Commissie onze (wetenschappelijk) ingeslagen weg, en is een ontwikkelopgave niet langer van toepassing.

‘De commissie spreekt graag haar waardering uit voor de grondige wijze waarop ontwikkeling op diverse fronten wordt aangepakt. De activiteiten hebben geleid tot een indrukwekkend geheel van productonderdelen. Er worden serieuze inspanningen verricht op het terrein van onderzoek. De reflectiebezoeken zijn waardevol als onderlinge kwaliteitsborging. Er wordt veel scholing verzorgd, mogelijk gemaakt door uitbreiding van het aantal leerbegeleiders. Het geheel getuigt van een ondernemende aanpak’.

Natuurlijk zijn we binnen het Platform ‘Dit vind ik ervan!’ volop bezig met het vervolgonderzoek en verdere doorontwikkeling van de aanpak. Ook de commissie stelt hierover vragen en geeft suggesties. Wij gaan vol vertrouwen en met plezier hiermee door!

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten