Internationale uitwisseling over kwaliteit in de gehandicaptenzorg

Internationale uitwisseling over kwaliteit in de gehandicaptenzorg

Han van Esch (Philadelphia) en ik hadden vandaag (19-03-2018) het voorrecht om in Gent van gedachten te wisselen met Bob Schalock en Jim Thompson. Bob Schalock is samen met Verdugo, de grondlegger van de welbekende domeinen van kwaliteit van bestaan. Jim Thompson heeft onder meer aan de basis gestaan van de Support Intensity Scale (SIS). Het gesprek werd mogelijk gemaakt door Jos van Loon en Claudia Claes van de Universiteit van Gent. Samen zorgden zij voor een goed gesprek over kwaliteit in de gehandicaptenzorg.


Al vele jaren schrijven  Schalock en Thompson, over kwaliteit van bestaan, waarbij zij 8 domeinen onderscheiden:
·      Emotioneel welbevinden
·      Interpersoonlijke relaties
·      Materieel welbevinden
·      Persoonlijke ontplooiing
·      Lichamelijk welbevinden
·      Zelfbepaling
·      Sociale inclusie / erbij horen
·      Rechten

Deze domeinen vormen de basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en ook de basis van ‘Dit vind ik ervan!’. Tijdens ons gesprek hebben we, onder andere ‘Dit vind ik ervan!’ als aanpak besproken, waarbij Thompson aangaf dat de onderzoekende dialoog in zichzelf al een interventie is in de begeleiding.  Schalock zette het onderzoek naar cliëntervaring in breder verband en tekende dit model:


Schalock’s boodschap: verbindt de onderdelen beter aan elkaar! Inventariseer wat de cliënt belangrijk vindt in het licht van zijn/haar kwaliteit van bestaan, en relateer dat aan de ondersteuningsbehoefte waarbij een evidenced based aanpak opgenomen kan worden in een kort (!) ondersteuningsplan dat echt van de cliënt is en waarmee begeleiders aan de slag kunnen.
Verder bespraken we kort het aggregatievraagstuk.. Hoe kun je op geaggregeerd niveau via kwalitatief onderzoek conclusies trekken uit de beschikbare gegevens? En  kun je iets zeggen over de effectiviteit van de aanpak door te onderzoeken of de thema’s die in de dialooggesprekken genoemd worden als doelen ook terug keren in de individuele ondersteuningsplannen?
Naast kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, ontstond ook een verkenning over de ‘performance’ van de organisatie als geheel. Schalock noemde hierbij 4 factoren die in balans moeten zijn voor het goed functioneren van een zorgorganisatie : 1) consumer outcome (resultaten van zorg- en dienstverlening voor de cliënt), 2) groei (samenwerkingsverbanden met andere organisaties), 3) financiën, 4) interne processen. Zolang deze 4 factoren in balans zijn, ontwikkelt de organisatie zich positief. Zodra 1 van de factoren dominant wordt (in de praktijk vaak financiën) , zal de ontwikkeling van de organisatie stagneren. Men wijkt dan steeds verder af van het eigenlijke doel van de organisatie: het vanuit waarden bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij deel uit kunnen maken van de samenleving.

Concluderend: een interessante ontmoeting die voldoende stof tot nadenken geeft over Kwaliteit van bestaan in de breedte en de doorontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van ‘Dit vind ik ervan! in het bijzonder.

Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.
Schalock, R.L., Borthwick-Duffy, S.A., Bradley, V.J., Buntinx, W.H.E., Coulter, D.L., Craig, E.M., et al (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

https://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/sisoverview.pdf
https://legacy.vgn.nl/media/5a3a861d9d104/Kerndocument+1.+Kwaliteitskader+2017-2022.pdf
www.ditvindikervan.com

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten