FAQ

FAQ

Ik  praat veel en evalueer al jaarlijks met mijn cliënten. Waarom zou ik dan over moeten stappen op ‘Dit vind ik ervan!’?
Deze aanpak is erop gericht om eerst de cliënt te laten  denken en vertellen over wat hij wenst en vindt van de dienstverlening tot nu toe. Dit doe je op een manier die past bij de cliënt en zijn communicatieniveau. Het draait om het stellen van de juiste vragen. ‘Dit vind ik ervan’ helpt daarbij.  Op basis van wat de cliënt vertelt kan de dienstverlening verbeterd worden en dat leidt vaak  tot aanpassing van doelen of afspraken in het ondersteuningsplan.

Is ‘Dit vind ik ervan!’ in mijn organisatie ook toe te passen?
‘Dit vind ik ervan!’ is geschikt voor iedere organisatie in de gehandicaptenzorg. De aanpak beantwoordt niet alleen de vraag of de organisatie het goed doet, maar ook of ze het goede doen. ‘Dit vind ik er van!’ is dan ook het beste toepasbaar als een organisatie er voor open staat op beide vragen antwoord te krijgen.

Iedere organisatie is toch anders? Dan kunnen wij toch niet een standaard aanpak invoeren?
Dat klopt. Sterker nog iedere cliënt is anders. 'Dit vind ik ervan!' sluit aan bij de gebruikelijke communicatie met een cliënt. Dit geldt ook voor de thema’s op organisatieniveau. De eigen kwaliteitsvisie kan leiden tot aanvullingen op de vragenlijst, mits het conceptueel kader van het kwaliteitskader van de VGN overeind blijft. De kracht van deze aanpak is dat dit helpt de focus te leggen op de plek waar de kwaliteit er echt toe doet: in het contact tussen de medewerker en de cliënt. In de volle breedte toegepast, leidt deze aanpak tot een continue leren. 

Is ‘Dit vind ik ervan!’ alleen een meting of bestaat ‘Dit vind ik ervan!’ uit meer dan gesprekslijsten?
‘Dit vind ik ervan!’ is ingebed in het dagelijks werk van medewerkers en leidinggevenden. Het is een werkwijze die cliënt en medewerker handvatten biedt voor een terugkerend gesprek. Eén keer per jaar worden de ervaringen van cliënten in hun bewoordingen vastgelegd. De medewerker wordt hiervoor getraind. . 

Naast de informatie van cliënten in het primaire proces, biedt 'Dit vind ik ervan!' ook een uitgewerkte verbeter- en verantwoordingsinformatie voor zowel intern als extern. Kan ik de informatie die ‘Dit vind ik ervan!’ oplevert ook gebruiken voor externe verantwoording?
Er is doorlopend informatie beschikbaar over cliëntervaringen van alle cliënten binnen een organisatie, dus niet alleen verkregen uit een steekproef. Uiteraard wordt aan cliënten toestemming gevraagd voor het gebruik van deze informatie. De informatie is bij Siza  twee keer per jaar onderdeel van de interne kwaliteitsrapportage, waarbij regiomanagers reageren op de cijfers met een signaal en een toelichting. Hiermee informeren zij de directie over de stand van zaken. en de ontwikkelingen. Met elkaar wordt ook besproken welke thema’s breed actueel zijn en hoe de organisatie hiermee omgaat. Deze gesprekken zijn vervolgens ook input voor de toelichting bij de externe kwaliteitsrapportage. Hiermee informeert de Raad van Bestuur de financiers en Raad van Toezicht over de stand van zaken en ontwikkelingen. Deze rapportage is beknopt en wederom aanleiding voor gesprek. 

Wat is er voor nodig om ‘Dit vind ik ervan!’ in mijn organisatie toe te passen?
Persoonlijk begeleiders worden getraind in 'Dit vind ik ervan!'. Afhankelijk van de context bestaat deze training uit ongeveer tien uur verdeeld over twee dagen.
De gesprekslijsten zijn direct toepasbaar, maar kunnen aangepast worden aan de terminologie van de organisatie en aangevuld met specifieke items van de eigen kwaliteitsvisie.
Wanneer de gesprekken gevoerd worden is het belangrijk dat de ingevulde lijsten, opgeslagen worden in het (digitale) cliëntendossier..
Om tot verbeter- en verantwoordingsinformatie te komen, moeten de gegevens worden geaggregeerd. Dit kan ingebouwd worden in de eigen ICT omgeving. Momenteel wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier een apart systeem voor te ontwikkelen.

Moet ik mijn werkprocessen om gaan gooien?
'Dit vind ik ervan!' werkt het beste wanneer de aanpak onderdeel wordt van de werkprocessen. De jaarlijkse evaluatie zal al gebruikelijk zijn, 'Dit vind ik ervan!' gaat hieraan vooraf. Het is niet iets van eens per 3 jaar erbij komt, maar een reguliere manier van doen.

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten